Hoe wordt de oogdruk gemeten?

Het is een kort onderzoek en gebeurt met een oogdrukmeter op het ooglid, het is niet pijnlijk.

Waarom wordt de oogdruk gemeten?

Naarmate u ouder wordt kan de oogdruk oplopen, zonder dat het klachten geeft. Het zicht wordt niet (direct) beïnvloed en u heeft geen pijnklachten. Wanneer de druk langdurig verhoogd is, kan er schade ontstaan aan uw oogzenuw. Dit geeft blijvende gezichtsvelduitval. Om dit te voorkomen is het belangrijk uw oogdruk regelmatig te laten controleren. Bij acuut verhoogde oogdruk (acuut glaucoom) zijn er wel direct klachten, zoals wazig zien van (meestal) een oog en er ontstaat een pijnlijk en rood oog. Meldt u zich dan direct bij een (oog)arts.

Bent u ouder dan 40 jaar, dan is het verstandig om uw oogdruk eens in de tweee jaar te laten controleren. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen!

Glaucoom en wat er aan gedaan kan worden

Glaucoom is een verhoogde oogdruk waarbij er schade is aan het netvlies. Een oogarts stelt de diagnose en zal een therapie voorstellen. Vaak kan door middel van het dagelijks druppelen van de ogen de druk verlaagd worden. Op deze manier wordt de schade aan de oogzenuw vertraagd of tot stilstand gebracht. Wanneer dit niet afdoende werkt zijn er nog andere mogelijkheden, zoals laserbehandelingen of operaties. Alle gericht op het verlagen van de oogdruk.