Het tijdig signaleren van oogproblemen voorkomt dat klachten zich verergeren.
Vaak ontstaan de klachten langzaam en denken we dat het bij de ouderdom hoort. Dat hoeft echter niet het geval te zijn.

Wanneer u met oogklachten blijft doorlopen, kan dit ongemerkt gevolgen hebben: Vereenzaming en depressiviteit door gebrek aan sociale contacten, zich onzeker voelen en een groter risico op vallen. Slecht zien of niet meer kunnen lezen, handwerken of televisie kijken.
De omgeving (mantelzorger/verzorgende) kan een belangrijke rol hebben in het signaleren van de klachten. Hierdoor worden de problemen eerder opgemerkt en kunnen deze worden aangepakt. Dit kan een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven en het verbeteren van de gezondheidssituatie.

Raadpleeg bij deze signalen de opticien:

– Onzeker/angstig voelen bij het lopen
– Het samenknijpen van de ogen om het goed te kunnen zien
– Het leeswerk verder van u af houden
– Veelvuldig hoofdpijn krijgen en/of druk achter de ogen voelen
– Altijd een boekenworm zijn geweest en nu veel minder lezen
– Het optillen van de bril (bij multifocale glazen) om zo meer plussterkte te
creëren
– Bril elke keer afdoen, omdat de sterkte niet meer klopt
– Bril verder op de neus zetten, (andere positie) zo verandert de sterkte
– Regelmatig naast een kopje of glas grijpen
– Overdag veel licht aan hebben
– Last hebben van tranende ogen
– Vaak en achter elkaar knipperen met de ogen